O NÁS

Media:list je nezávislá boutique komunikační agentura zabývající se budováním mediálních vztahů, tvorbou obsahu, návrhy komunikační strategie, online marketingem, remarketingem včetně sociálních sítí a event managementem. Pomáháme našim klientům tvořit originální obsah a efektivně šířit jejich příběhy prostřednictvím účinných kampaní, které zajistí maximální publicitu.

parallax background
 

NÁŠ PŘÍSTUP

Uvědomujeme si, že klasické Public Relations už nestačí. Proto jsme vyvinuli metodologii CDO™. Crossmediální distribuce obsahu™ je unikátní přístup, kterým vyprávíme příběhy klientů v komplexním mediálním prostředí. Ty je třeba tvořit i vyprávět tak, aby byly propojené a celistvé s ohledem na dynamiku a cíle všech čtyř mediálních typů: tradičního, hybridního, společenského a vlastněného média.

Klientům vytváříme komunikační strategie, díky kterým dosáhnou svých cílů.
Media:list nabízí profesionální servis s osobním pocitem in-house týmu, který pravidelně přináší silné výsledky.
Crossmediální distribuce obsahu™ - abyste byli vidět tak, jak potřebujete.
Spolupráce s předním českým audiovizuálním studiem Department nám umožňuje poskytovat komplexní servis, včetně kreativní platformy a produkce obsahu.
parallax background
 

NAŠE SLUŽBY

Media:list nabízí širokou škálu služeb pro obchodní značky s nejrůznějšími rozpočty a poskytuje odbornou pomoc v následujících oblastech:

1Mediální vztahy

Rozumíme a uvědomujeme si důležitost pozornosti na osobní úrovni. Známe vnitřní procesy mezi hlavními mediálními domy, věříme kvalitě namísto kvantity. Vyhledáváme ty „správné“ mediální příležitosti, které jsou relevantní pro příběhy našich klientů vytvořené tak, aby byly na trhu jedinečné.

Díky přístupu CDO™ vyprávíme příběhy klientů ve komplexním mediálním prostředí tak, aby byly propojené a celistvé s ohledem na dynamiku a cíle všech čtyř mediálních typů: tradičního, hybridního, společenského a vlastněného média. Využíváme vždy jen ty nejvhodnější typy strategie tak, aby vzhledem k cílové skupině byl Váš mediální obraz optimální.

Pro více informací o našich službách v oblasti vztahů s médii nás kontaktujte

2Obsahový marketing

Čím se odlišujeme? Vyvíjíme CDO™ kampaně, které mají opravdový přínos. Jako kolektiv zběhlý v mediálním průmyslu máme bohaté zkušenosti s tvorbou obsahového marketingu a jeho distribucí k cílovému publiku.

Jádrem našeho přístupu je oddanost k vytváření atraktivního obsahu. S využitím vyhledávacích nástrojů a pohledů zevnitř zajistíme, že váš příběh bude objeven a šířen. Učíme naše klienty přemýšlet o svých příbězích v multimediální rovině – jen slova na stránce nestačí, je třeba zapojit různorodé formáty a eventy.

Pro více informací o našich službách v oblasti obsahového marketingu nás kontaktujte

3Digital marketing

Online marketingová řešení, s důrazem na prokazatelné výsledky a vysokou návratností investic. Pomáháme našim klientům postavit online strategii a správně využít digitální marketing prostřednictvím výkonnostních marketingových kampaní a lead generation/managementem s následnou konverzí do zákazníků.

4Krizový management

Důvěra zákazníků a veřejnosti se odvíjí i od schopnosti firem předcházet riziku poškození dobré pověsti a zvládnutí krizové komunikace. Náš tým vám s tím pomůže, obzvlášť, když je hodně v sázce. K okamžité krizové podpoře klikněte sem

Náš tým pomohl mnoho klientům v oblasti udržení nejdůležitějšího, ale nejkřehčího aktiva – pověsti. Poradíme velkým společnostem, středně velkým firmám, neziskovým organizacím i vysoce postaveným jedincům, jak se připravit i řešit výzvy ohrožující reputaci.

Náš přístup se odvíjí od třech pilířů:

 • Rychlá reakce – rostoucí náklady při riziku poškození dobré pověsti vyžadují rychlé a přesné reakce, protože rychlost znamená upřímnost a odpovědnost.
 • Přizpůsobivost – klasický koncept udržení za pomoci vlivu už nelze v dnešním rychlém mediálním prostředí aplikovat. Společnosti i jedinci musí být plně schopni řešit krize lokálně a komunikovat skrz celé mediální prostředí.
 • Vlastnictví příběhu – společnosti si musí vytvořit klíčová komunikační sdělení, a budovat provázané kanály, aby svá sdělení držely konsistentní, jinak dojde k dezinformaci a zkreslení.
5PR pro High net worth individuals

High net worth individuals (HNWI) - Mediálně známí jedinci, vedoucí pracovníci, investoři, baviči, sportovci musí neustále čelit podrobnému zájmu médií, analytiků, zaměstnanců a společnosti. Je proto nezbytné, aby komunikovali důvody, které je vedou k jejich rozhodnutím a ambicím.

Od známých osobností se očekává, že budou dokonale reprezentovat značku, společnost nebo tým a sebe samotné. Pokud si ale příběh začne žít vlastním životem a bez vás, může být pozdě. Lidé v Media:list spolupracovali s nespočtem mediálně známých osobností a vypracovali přístup založený na vzájemných vztazích, který pomáhá tyto osoby správně poziciovat:

 • Vývoj výkonné platformy: Vytvoření klíčového obsahu, který je jedinečný, autentický a úzce propojený s odbornou praxí organizace, identitou značky a externími komunikačními aktivitami.
 • Exekuce: Zajištění prostoru k vyjádření, elitní média, digitální příležitosti a přímé vztahy s názorovými vůdci, které manažerům umožní dostat nejdůležitější sdělení k zásadním účastníkům diskuze.
 • Interakce: Využitím našich znalostí z konferencí, elitních médií a vztahů s názorovými vůdci připravujeme osobnosti na veřejná vystoupení, rozhovory i důležitou interakci s publikem.

Pro více informací o našich službách v oblasti poziciování osobností nás kontaktujte

6Branding

Pomáháme našim klientům/firmám se uvést na trh, re-brandovat, spouštět nové produkty, rozšiřovat cílové skupiny. Nastavujeme positioning značky nových produktů a celého portfolia. Učíme je komunikovat jazykem jejich cílové skupiny. Mezi naše služby se řadí brand design a architektura komunikace od výroby loga, definice USP, positioningu, tone-of-voice, brand promise, identifikace mediamixu až po návrh a realizaci komunikace.

Je klíčové se dotknout lidských pravd a kulturních průsečíků kupujících. Pokud chcete dnes prodávat, být mezi hlavními hráči a ze svých online fanoušků dělat zákazníky, musíte jako značka jít nad rámec funkčních benefitů a vytvářet emočně silné příběhy. A my vám je pomůžeme vytvořit tak, aby vaši zákazníci k vašim příběhům našli cestu.

Pro více informací o tom, jak začít a jaké kroky zvolit, nás kontaktujte

7Marketing sociálních sítí

Máme za to, že úspěšná strategie na sociálních sítí není jen o shromažďování lajků, příznivců a o pozitivních emocích. Musí zapadat do kontextu a korespondovat se zásadami značky a potřebami spotřebitelů.

Hledáte odbornou pomoc v oblasti marketingu na sociálních sítích? Kontaktujte nás.

8B2B marketing

V oblasti B2B marketingu je nejefektivnějším nástrojem funnel marketing, který navyšuje brand awareness, vytváří engagement&edukaci a generuje leady. Lead, neboli klient/zákazník, který má zájem o nabídku služeb, navyšuje konverze prodejních kanálů o desítky procent.

Budování povědomí a důvěry jsou palivem v generování leadů. Klíčové je kromě dobrého produktu také unikátní sdělení a navazující práce s databází a leady. My řešíme pro klienty kompletní nastavení architektury funnelu pro vytvoření leadů vedoucích k obchodnímu oddělení. Zároveň pomáháme s exekucí napříč všemi platformami.

Pro více informací o našich službách v oblasti B2B marketingu nás kontaktujte.

parallax background
 
parallax background
 

KONTAKTUJTE NÁS

Zanechte kontakt, který preferujete (email/telefon) a my se vám hned ozveme!

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Název společnosti (vyžadováno)

  Váš telefon

  Váš email

  Vaše zpráva